SMS ASSURDI: il sonnambulismo fa brutti scherzi…

Tipica risposta che si da ad un genitore…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altri sms assurdi clicca qui